Chitocerium LXXVIII-platinum 1.5 model kit

300.000

◼️Chất liệu ABS・PVC

◼️Cao: 20cm

💵Giá: 1.200.000 VND

  • Cọc trước: 300.000 vnd

⏰ ra mắt vào tháng 1/2022 tại nhật