Liên kết bổ sung/đặt hàng

5.716.000

◼️Liên kết để khách hàng bổ sung tiền cho các sản phẩm đã đặt trước hoặc order hàng

◼️Sử dụng khi khách muốn tích điểm thành viên.

◼️Liên hệ shop để thay đổi giá.